De Nationale Voorleesdagen zijn begonnen.

woensdag 23 januari 2019

Vandaag zijn de Nationale Voorleesdagen gestart. In alle groepen besteden we de komende week veel aandacht aan het voorlezen. Vanmorgen is groep 1/2 begonnen met het voorleesontbijt en kwam Roel Welsing (directeur van de Apenheul) voorlezen. In groep 3/4 kwam Adèle Reiss voorlezen. In groep 5/6 en groep 7/8 werd natuurlijk ook voorgelezen. We hebben nieuwe leesboeken gekocht voor alle groepen en deze boeken zijn ook geïntroduceerd in de groepen.

De komende ochtenden zullen de kinderen in kleine groepjes aan elkaar gaan voorlezen. De kinderen uit de bovenbouw lezen dan voor aan de kinderen uit de onderbouw en middenbouw. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen elkaar leren kennen, elkaar helpen en leren samenwerken.

Waarom is voorlezen belangrijk?

Voorlezen is belangrijk voor uw kind maar werkt ook ontspannend. Als kind is het fijn om voor het slapen gaan even te luisteren naar een mooi verhaal. Het stimuleert de fantasie, de kinderen maken kennis met wereld om zich heen en het bevordert de leesmotivatie van uw kind. Het is ook een voorbereiding op het leren lezen en de woordenschat van uw kind wordt zo automatisch groter.

Delen via