Informatie open dag woensdag 6 april 2016

donderdag 31 maart 2016

Op woensdag 6 april is weer een gezamenlijke open dag. Alle basisscholen in Apeldoorn openen deze dag hun deuren voor belangstellenden om de sfeer van de school te proeven. Ook op obs de Bundel bent u van harte welkom. Wij vertellen u graag meer over ons onderwijs. Zo maken wij bij ons op school gebruik van verschillende ICT mogelijkheden zoals, computers, tablets, digiborden en een touchscreen. De tablets worden door de groepen 4 t/m 7 gebruikt om de verwerking van rekenen en taal op te maken (Snappet).
Naast de vakgebieden rekenen, taal en wereldoriëntatie wordt er ook veel aandacht besteed aan studievaardigheden en Wetenschap en Techniek met de Techniektorens in ons technieklokaal. 

Binnen onze school is een kinderdagverblijf (Bloom) en wordt ook voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang verzorgd door een vast team.

Ook zal er op 6 april een stembureau binnen onze school zijn. Mocht u willen stemmen dan kunt u dat combineren met een bezoek aan onze open dag.

U kunt deze ochtend gewoon binnenlopen en de groepen bezoeken. Wilt u een specifieke les bekijken dan kunt u een keuze maken uit ons programma:

  • 9.00 – 10.00 uur Kanjertraining in groep 1/2
  • 9.00 – 9.45 uur een les studievaardigheden in groep 8
  • 9.00 – 9.30 uur een rekenles in groep 7
  • 9.30 – 10.30 uur werk- en speelmoment in groep 1/2
  • 10.00 – 10.30 uur een spellingles in groep 4/6
  • 10.30 – 11.00 uur een les woordenschat in groep 8
  • 11.00 – 12.00 uur een les natuur en techniek in groep 7
  • 11.00 – 12.00 uur rekenen in groep 4/6
  • 11.30 – 12.00 uur een taalles in groep 3/5

Bent u 6 april verhinderd, dan nodigen wij u graag uit op een ander moment.

Wij hopen op uw komst!

Banner%20vierkant-(70x70)

 

 

Delen via