Leerlingenraad

dinsdag 29 januari 2019

Leerlingenraad

Voor de kerstvakantie zijn wij gestart met een leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit 4 kinderen uit de bovenbouw. Zij komen geregeld bij elkaar met de directie van de school.
Voor dit schooljaar zitten Diede (groep5), Lisse (groep 6), Ali Hamza (groep 7) en Jaelynn (groep 8) in de leerlingenraad.

Wat is een leerlingenraad eigenlijk?
”Raad van leerlingen”; het is dus niet van de school of van de directie.
Juffen en meesters weten vaak niet wat de leerlingen van de school vinden. De kinderen uit de leerlingenraad kunnen in de klas dingen bespreken om het vervolgens in te brengen tijdens het overleg met de directie van de school.

De leerlingenraad kan dan vragen of de school ergens voor kan zorgen maar wij vragen dan natuurlijk wel wat de leerlingenraad zou kunnen doen. Wat voor ideeën hebben zij daar zelf over? Hebben zij er oplossingen voor? Hoe kunnen we dan samen zorgen om het ‘’probleem’’ op te lossen.

In het begin is het wel lastig om te bepalen wat de leerlingenraad kan en moet.
Het begint met goed luisteren in de klas. Zij kunnnen ook gericht vragen om ideeën aan te dragen die de raad mee kan nemen. De kinderen van de leerlingenraad kunnen aan de anderen uit de klas vragen hoe ze dat dan hadden gedacht zodat ook de klas meedenkt.

Op deze manier wordt de school ook steeds meer van de kinderen.

Hoe geven we de leerlingenraad vorm als er overleg is?

We hebben verschillende taken verdeeld;
voorzitter: Jaelynn (leidt de vergadering van de leerlingenraad)
notulist: Ali Hamza, (schrijft op wat en waar wij over praten)
agenda: juf Iris, (maakt een overzicht van de punten die worden besproken)

 

Delen via