Nieuws uit groep 3/4

maandag 20 februari 2017

De Citotoetsen zijn geweest, de rapporten zijn uitgedeeld en de vakantie is alweer voorbij. We gaan in groep 3/4 weer over tot de orde van de dag. Juf Nuray, de stagiaire die op maandag en vrijdag in de klas is, is druk bezig om met de kinderen een mooie voorstelling voor u en voor de andere kinderen op school voor te bereiden. Die voorstelling kunt u komen bekijken op maandagmiddag 10 april 2017.

Groep 3 is al behoorlijk gevorderd in kern 7 van Veilig Leren lezen. U zult gemerkt hebben dat uw kind inmiddels al heel behoorlijk kan lezen. Alle letters en klanken zijn aan de orde gekomen, dus in principe kan uw kind elk woord (mits niet te lang) lezen.

Met spelling zijn we aangekomen bij de eerste spellingcategorie die de kinderen gaan leren. Dat vinden ze reuze spannend, want ze horen dit als groep 4 spelling oefent (en er stiekem een beetje meegeluisterd wordt).  In spellingcategorie 1 gaat het om hakwoorden; dit zijn korte woorden die je kunt hakken en plakken. Maar ook woorden van de au-kaart en ei-kaart; dat zijn woorden met deze klanken die in een verhaal voorkomen. Dit verhaal leren de kinderen uit hun hoofd en alle woorden die erin voorkomen schrijf je met een au of een ei. Alle andere woorden die niet in dit verhaal voorkomen schrijf je met een ou of een ij.

Groep 4 heeft al 12 verschillende spellingcategorieën geleerd. Zo snel kan het dus gaan in een jaar tijd! De kinderen hebben een hulpblad met de categorieën voor de oefenlessen spelling in hun la, maar tijdens toetsen mag dit blad niet worden gebruikt.

Groep 4 is druk aan het oefenen met rekenen op de getallenlijn, zowel optellen als aftrekken. Het principe is, dat eerst de tientallen erbij of eraf gehaald worden en daarna de losse getallen, de eenheden. Voorbeeld: 43 + 38 = …   Eerst 43 + 30 = 73. Daarna 73 + 7 (aanvullen tot 80) en dan nog + 1 = 81. Sommige kinderen hebben veel oefening op papier nodig, terwijl anderen dit al “in hun hoofd” kunnen.

Delen via