Van 0 tot 13 welkom op IKC De Bundel

maandag 24 augustus 2020

Van 0 tot 13 welkom op IKC De Bundel

Vanaf dit schooljaar bieden wij opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Met dezelfde – en dus vertrouwde – visie, sfeer en aanpak. De Bundel start samen met kinderopvang Bloom een zogenaamd Integraal KindCentrum (IKC).

Soepele overgang 

In het IKC werken alle medewerkers met dezelfde pedagogische uitgangspunten. Zo wordt de ‘kanjermethode’ die De Bundel net als veel andere scholen gebruikt voor sociale vaardigheden, doorgezet in de kinderopvang. Zo spreekt iedereen dezelfde ‘taal’. Ook werken basisschool en opvang met zogenaamde doorgaande leerlijnen, waarmee de overgang van peuters naar de kleutergroep zo soepel mogelijk verloopt. Als Integraal Kind Centrum heeft De Bundel vanaf dit schooljaar een onderwijsassistent in dienst die ook als pedagogisch medewerker in de naschoolse opvang werkt. 

 Versteviging samenwerking 

We verstevigen hiermee de samenwerking tussen de kinderopvang in ons gebouw en ons onderwijs. Iets dat de laatste jaren al steeds meer groeide”, legt Iris Hollander uit, directeur van De Bundel. “Ik zie veel voordelen en mogelijkheden!” ziet ook Annemieke Meijer, eigenaresse van BloomWij blijven een kleinschalig kinderdagverblijf. Dat is onze krachtJuist daarom kunnen we meer verdieping meegeven en makkelijk aanhaken bij thema’s en leerlijnen van het basisonderwijs.”
De al bestaande samenwerking wordt met ingang van het nieuw schooljaar ook uitgebreid met voor- en naschoolse opvang. Naast het kinderdagverblijf is de wens om op korte termijn ook met peuteropvang te starten. 

Kennismaken?

Voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek op IKC De Bundel kunt u contact opnemen met directeur Iris Hollander. Op schooldagen via telefoonnummer 055 – 366 16 44 of klik op de link voor het aanvragen van een kennismakingsgesprek.

Delen via