Tussenschoolse opvang (TSO)

In onze school kunnen kinderen tussen de middag overblijven. Dat heet tussenschoolse opvang. De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door ouders. Zij zorgen ervoor dat het eten en drinken netjes gebeurt en houden in de gaten dat het spelen goed verloopt.

KDV BLOOM coördineert de tussenschoolse opvang. Voor het overblijven moet worden betaald. Betalen gebeurt met een strippenkaart. Zo hoeven de kinderen zelf geen geld mee te nemen.