Tussenschoolse opvang (TSO)

Op De Bundel is er de mogelijkheid dat de kinderen in de middagpauze op school blijven. Het overblijven wordt gecoördineerd door Kinderopvang Bloom en uitgevoerd door ouders en vrijwilligers. Ook u kunt ervoor kiezen om vrijwilliger voor het overblijven te worden. U ontvangt daarvoor een vrijwilligers vergoeding. U kunt zich opgeven via de school of bij Bloom. De coördinator wordt gefinancierd uit de bijdrage voor de tussenschoolse opvang.

De lunchpauze van de kinderen duurt 30 minuten en vervolgens wordt er 45 minuten buiten of (bij slecht weer) binnen gespeeld.

De afspraken en regels zijn vastgelegd in het overblijfprotocol en er wordt van de ouders verwacht dat zij er actief op toezien dat deze worden nageleefd.