Schoolondersteuningsprofiel

Met het schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden.

Schoolondersteuningsprofiel

Toelichting van de school
Dit schoolondersteuningprofiel is opgesteld in 2013 en bijgesteld begin 2014. Inmiddels hebben er nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden die ervoor zorgen dat een aantal zaken krachtiger geworden zijn en/of nog meer onderdeel uitmaken van ons onderwijs. Daar waar dat van toepassing is zullen wij er een schuingedrukte opmerking bij plaatsen.
Op 22 januari 2015 heeft er een audit plaatsgevonden op ons SOP (SchoolOndersteuningsProfiel). De auditor heeft kunnen vaststellen dat daar waar in het SOP nog op een aantal plaatsen een “voldoende” staat dit inmiddels als “goed” te beoordelen is.

Delen via