IKC De Bundel

Sinds schooljaar 2020-2021 bieden wij opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Met dezelfde -en dus vertrouwde- visie, sfeer en aanpak. De Bundel is namelijk samen met kinderopvang Bloom een zogenaamd Integraal KindCentrum (IKC).

Onze school ligt midden in de wijk Osseveld West. Gewoon goed onderwijs. Daar staat De Bundel voor. We zijn een kleinschalige school en iedereen kent elkaar. In die vertrouwde omgeving besteden we veel aandacht aan de basis: rekenen, taal en lezen. Daarnaast hebben we speciale lessen, bijvoorbeeld op het gebied van wetenschap en techniek.

Na schooltijd vinden de kinderen elkaar weer in de wijk. Het schoolplein is dan een favoriete ontmoetingsplaats waar druk wordt gespeeld.

Gouden weken

donderdag 29 september 2022

In groep 4 zijn we druk bezig met de gouden weken. In de gouden weken staan activiteiten centraal die de groepsvorming bevorderen. Tijdens de verschillende activiteiten leren de kinderen zichzelf, elkaar en de leerkracht beter kennen.   Tijdens de gouden weken gaat de groep door verschillende fasen heen. De eerste weken zijn wij bezig met


Tutor lezen

donderdag 29 september 2022

Iedere dinsdag- en donderdagmiddag lezen de kinderen van groep 7/8 met een aantal kinderen uit groep 3. Ze lezen met het programma Bouw! Bouw! is een effectief computer programma waarmee de kinderen extra oefenen met lezen en spellen. Het is voor zowel voor de groep 3 leerling als voor de groep 8 leerling een leerzame activiteit.


De Blaadjesdief

donderdag 29 september 2022

Huh, hoorde jij dat ook?! Er viel een eikel op de grond, en nog één en nog één… zomaar in de klas. Hoe kan dat nou? Er zou toch geen eekhoorn in de school zitten? We volgden het spoor van kastanjes, blaadjes, eikels en beukennootjes en vonden een eekhoorn mét een boek. Het boek ‘De


Spelling; maar dan anders!

zaterdag 17 september 2022

Deze week hebben wij eens spelling gedaan op een andere manier. Inmiddels kan groep 3 al aardig wat letters lezen. Kunnen ze daar ook mkm woord mee maken? Nou en of! Ze hebben samengewerkt om met verschillende geleerde letters woorden te puzzelen. Voor elk goedgeschreven woord verdienden ze een punt. We hadden na 8 rondes