IKC De Bundel

Sinds schooljaar 2020-2021 bieden wij opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Met dezelfde -en dus vertrouwde- visie, sfeer en aanpak. De Bundel is namelijk samen met kinderopvang Bloom een zogenaamd Integraal KindCentrum (IKC).

Onze school ligt midden in de wijk Osseveld West. Gewoon goed onderwijs. Daar staat De Bundel voor. We zijn een kleinschalige school en iedereen kent elkaar. In die vertrouwde omgeving besteden we veel aandacht aan de basis: rekenen, taal en lezen. Daarnaast hebben we speciale lessen, bijvoorbeeld op het gebied van wetenschap en techniek.

Na schooltijd vinden de kinderen elkaar weer in de wijk. Het schoolplein is dan een favoriete ontmoetingsplaats waar druk wordt gespeeld.

Sinterklaasfeest

vrijdag 1 december 2023

Piet ging uit fietsen toen klapte zijn band, toen moest Piet gaan lopen met de fiets aan zijn hand… Maar gelukkig kwam juf Vera langs met de bakfiets! Wat was het gezellig met Sinterklaas vandaag! Hij heeft alle groepen en het kinderdagverblijf bezocht en had zelfs cadeautjes meegebracht.


Schoen zetten

donderdag 23 november 2023

De hele school heeft hun schoen gezet. Ook bij kinderdagverblijf BLOOM deden ze mee. Oh kom maar is kijken… wat ik in mijn schoentje vind! Nou een heleboel lekkers! Maar dat was niet vanzelfsprekend. We hoorden op het Sinterklaasjournaal dat de Pieten gingen staken. Het was dus wel even spannend of er wel iets was


Van letters leren naar boeken lezen

vrijdag 27 oktober 2023

Wij werken met het praktijkboek Zo Leer Je Kinderen Lezen en Spellen in combinatie met Veilig Leren Lezen. Daarbij is deze week alweer de start gemaakt met kern 3! De nieuwe letters in kern 3 zijn: d, oe, z, ij, h. Dat betekent ook dat de kinderen de letter b en d hebben geleerd. Deze


Bezoek Paleis Het Loo

donderdag 12 oktober 2023

Vandaag zijn wij op bezoek geweest bij Paleis Het Loo. Hier hebben wij het lesprogramma ‘Bij de Oranjes’ gevolgd. De kinderen hebben een kijkje genomen bij de oud bewoners van Paleis Het Loo. Ze hebben geleerd welke leden van de koninklijke familie hier hebben gewoond en de kamers van deze bewoners bezocht. Zo hebben we