IKC De Bundel

Sinds schooljaar 2020-2021 bieden wij opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Met dezelfde -en dus vertrouwde- visie, sfeer en aanpak. De Bundel is namelijk samen met kinderopvang Bloom een zogenaamd Integraal KindCentrum (IKC).

Onze school ligt midden in de wijk Osseveld West. Gewoon goed onderwijs. Daar staat De Bundel voor. We zijn een kleinschalige school en iedereen kent elkaar. In die vertrouwde omgeving besteden we veel aandacht aan de basis: rekenen, taal en lezen. Daarnaast hebben we speciale lessen, bijvoorbeeld op het gebied van wetenschap en techniek.

Na schooltijd vinden de kinderen elkaar weer in de wijk. Het schoolplein is dan een favoriete ontmoetingsplaats waar druk wordt gespeeld.

Rekenlab

donderdag 20 januari 2022

In groep 5/6 hebben wij laatst blok 2 van rekenen afgerond met de lessen van het Rekenlab. Uniek voor de methode Pluspunt4 is het Rekenlab. In het Rekenlab werken de kinderen aan realistische reken-wiskundige uitdagingen, waarbij ze gebruikmaken van 21e-eeuwse vaardigheden. Deze komen natuurlijk later weer goed van pas. Het Rekenlab bestaat uit vier activerende


Groep 7/8 – Technodiscovery New Park

donderdag 20 januari 2022

In de maand januari is groep 7/8 bezig met een project over constructies. Dit is een project georganiseerd door Technodiscovery New Park. De eerste 3 lessen worden op school gegeven en de laatste les is op het Zwitsalterrein. Inmiddels hebben we er 2 lessen opzitten. De eerste les hebben de kinderen geleerd wat een constructie


Proost!

Wij zijn 2022 goed gestart met alle kinderen! Een ouder heeft voor de hele school oliebollen gebakken. Door de activiteiten commissie is drinken geregeld in passende glazen om mee te kunnen proosten. Wat boffen wij toch met zulke ouders. Op het nieuwe jaar!


Pietengym

donderdag 25 november 2021

Woensdag hebben we pietengym gehad. Het was erg leuk en iedereen is geslaagd voor zijn Pietendiploma!