• De Bundel

  Wetenschap en Techniek

 • De Bundel

  obs de Bundel

 • De Bundel

  veilig leren lezen

 • De Bundel
 • De Bundel

  schaakclub ''de PION''

 • De Bundel
 • De Bundel
 • De Bundel

De Bundel

Onze school ligt midden in de wijk Osseveld West. Gewoon goed onderwijs. Daar staat De Bundel voor. We zijn een kleinschalige school en iedereen kent elkaar. In die vertrouwde omgeving besteden we veel aandacht aan de basis: rekenen, taal en lezen. Daarnaast hebben we speciale lessen, bijvoorbeeld op het gebied van wetenschap en techniek.

Na schooltijd vinden de kinderen elkaar weer in de wijk. Het schoolplein is dan een favoriete ontmoetingsplaats waar druk wordt gespeeld.

Talentmiddagen in de bovenbouw

zaterdag 11 mei 2019

Regelmatig organiseren wij op De Bundel Talentmiddagen. Deze keer krijgen de groepen 5, 6 en 7 schilder- en tekenlessen. De resultaten worden woensdag 29 mei om 12.15 uur gepresenteerd in de hal voor ouders en andere belangstellenden!


Herdenking bij Villa Laag Buurlo.

vrijdag 12 april 2019

Vanmiddag heeft groep 7/8 de herdenking verzorgd bij Villa Laag Buurlo. In de klas hebben de kinderen gehoord wat er bij de villa is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Bij deze gebeurtenis hebben we stil gestaan. Het verhaal is verteld en de kinderen hebben hun zelfgemaakte gedichten voorgelezen. Ook hebben we samen een bloemstuk neergelegd.


Steenlegging Osseveldweg

woensdag 10 april 2019

In groep 7/8 zijn we de afgelopen weken bezig geweest met de Tweede Wereldoorlog.  Dinsdag 10 april hebben de leerlingen uit groep 7/8 een herdenking bijgewoond. Salomon Eckstein en Sara Eckstein – de Meza werden herdacht. Zij zijn Joods en hebben aan de Osseveldweg gewoond. Zij zijn in de Tweede Wereldoorlog omgekomen in Auschwitz. Tijdens