Kinderopvang Bloom

Kinderopvang Bloom verzorgt alle vormen van opvang binnen onze school. Zij verzorgen de voorschoolse opvang (VSO), de tussenschoolse opvang (TSO) en de buitenschoolse opvang (BSO).
Daarnaast is er een kinderdagverblijf (KDV). De pedagogisch medewerksters en de leerkrachten stemmen thema’s met elkaar af en werken met een doorgaande leerlijn voor de kinderen van 0 t/m 13 jaar.

Kinderdagverblijf
Kinderdagverblijf Bloom is een kleinschalige dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Op de groep staan vaste medewerkers, waardoor de kinderen steeds bekende gezichten zien. Dit zorgt ervoor dat er structuur, vertrouwen en veiligheid aanwezig is op de groep.

Peuterplusgroep
Daarnaast wordt er dagelijks voor de oudste peuters (3-4 jaar) een speciaal programma aangeboden waarin zij gericht activiteiten doen die aansluiten op het programma van de kleuters. In deze peuterplus groep worden de kinderen extra gestimuleerd op het gebied van zelfredzaamheid met het oog op naar school gaan. Doordat zij gevestigd zijn in ons pand is het dan ook mogelijk om dit goed op elkaar af te stemmen.

We zullen ons steeds blijven richten op de groei en ontwikkeling van de kinderen en elkaar. Werkend vanuit het hart met passie, warmte en aandacht, betrokkenheid en gastvrijheid, zorgen wij voor een veilige, gezellige en vertrouwde omgeving. Kinderen voelen zich bij ons thuis.

Meer informatie is te vinden op de website van kinderopvang Bloom.

kdvbloomlogopngwhite

Delen via