Kinderdagverblijf Bloom

Kinderdagverblijf Bloom is een kleinschalige dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Er is één groep, waar opvang geboden kan worden aan 12 kinderen. Op de groep staan vaste medewerkers, waardoor de kinderen steeds bekende gezichten zien. Dit zorgt ervoor dat er structuur, vertrouwen en veiligheid aanwezig is op de groep.

Peuterplusgroep

Daarnaast bieden wij dagelijks voor de oudste peuters (3-4 jaar) een speciaal programma waarin wij gericht activiteiten doen die aansluiten op het programma van de kleuters. In deze peuterplus groep worden de kinderen extra gestimuleerd op het gebied van zelfredzaamheid met het oog op naar school gaan. Doordat wij gevestigd zijn in OBS de Bundel is het dan ook mogelijk om dit goed op elkaar af te stemmen.

We zullen ons steeds blijven richten op de groei en ontwikkeling van de kinderen en elkaar. Werkend vanuit het hart met passie, warmte en aandacht, betrokkenheid en gastvrijheid, zorgen wij voor een veilige, gezellige en vertrouwde omgeving. Kinderen voelen zich bij ons thuis.

Peuterspelen

Naast het Kinderdagverblijf bieden wij tussen 8.45 en 11.45 het peuterspelen aan. Dit is bedoeld voor kinderen tussen de leeftijd van 2 tot en met 4 jaar. Voor peuters is kinderopvang Bloom een fijne plek om in een beschermde omgeving alvast te wennen aan de ‘grote school’. Spelenderwijs ontdekken de kleintjes de wereld om hen heen, onder andere door het aanbod van VVE-gerichte activiteiten (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Wij werken bij kinderopvang Bloom met Peuterplein. Peuterplein stimuleert de ontwikkelingsgebieden die voor peuters belangrijk zijn.

Meer informatie is te vinden op de website van KDV Bloom.

kdvbloomlogopngwhite

Delen via