De groepen

Dit schooljaar hebben we de volgende indeling van groepen en leerkrachten: Groepsindeling schooljaar 2024-2025 Groep 1/2 A Ellis Bollen (dinsdag t/m vrijdag) Ine Pennink (maandagLees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Foto’s en video’s van leerlingen, ouders en medewerkers zijn persoonsgegevens. Beelden mogen daarom niet zonder toestemming gedeeld of gepubliceerd worden. Het publiceren van foto’s ofLees meer


GMR

De GMR vervult een belangrijke taak. De GMR is voor alle school-overstijgende zaken de gesprekspartner van het college van bestuur van Leerplein055, de GMR-leden nemenLees meer


Kwaliteitscoördinator

Op alle Leerplein055-basisscholen werken kwalitatief goede en goed opgeleide kwaliteitscoördinatoren. Zij zijn werkzaam op één of twee scholen. Het team van kwaliteitscoördinatoren versterkt de kwaliteitLees meer


Mensen in de school

Leerkrachten Onze school heeft 16 medewerkers die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn. Door overheidsmaatregelen, maar ook doordat medewerkers parttime werken of doorLees meer


Ouders en school

Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten. Ook ouders/verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. We vinden het belangrijkLees meer


Pauzes

In de kleutergroepen bestaat de pauze uit het feit dat de kinderen de gelegenheid krijgen iets te eten en te drinken. Ook in de andereLees meer


Schooltijden

Onze schooltijden zijn als volgt: Groep 1-4 Groep 5-8 Maandag 08:30-14:30  08:30-14:30 Dinsdag 08:30-14:30  08:30-14:30 Woensdag 08:30-12:30  08:30-12:30 Donderdag 08:30-14:30 08:30-14:30 Vrijdag 08:30-12:00 08:30-14:30 OmLees meer


Schorsing/verwijdering van leerlingen

Regels omtrent schorsing of verwijdering Als een leerling op de school is ingeschreven, gelden er schoolregels. Ieder kind moet veilig naar school kunnen gaan. ScholenLees meer


Sponsoring

Om te bevorderen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan, hebben het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties en deLees meer


Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: directeur, groepsleerkrachten, vakleerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel. Echter, naast de functie van groepsleerkracht is er nog eenLees meer


Vakanties en vrije dagen

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN Herfstvakantie 26 t/m 3 november 2024 Kerstvakantie 21 december 2024 t/m 5 januari 2025 Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 2 maart 2025Lees meer