De groepen

Dit schooljaar hebben we de volgende indeling van groepen en leerkrachten: Groepsindeling schooljaar 2018-2019 Groep 1/2 Ellis Bollen (di t/m vr) Anne Bergenhenegouwen (LIO-student opLees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Onze school laat met foto’s, fotoalbums, en video’s de activiteiten op school zien, bijvoorbeeld tijdens schoolreisjes, (les)activiteiten of feestelijkheden. Wij plaatsen beeldmateriaal op de schoolwebsite, de (digitale)Lees meer


GMR

Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpenLees meer


Jaarverslag

Klik hier voor het jaarverslag 2017-2018


Mensen in de school

Leerkrachten Onze school heeft 6 leerkrachten die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn. Door overheidsmaatregelen BAPO, maar ook doordat medewerkers parttime werken ofLees meer


Ouders en school

Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten. Ook ouders/verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. We vinden het belangrijkLees meer


Pauzes

In de kleutergroepen bestaat de pauze uit het feit dat de kinderen de gelegenheid krijgen iets te eten en te drinken. Ook in de andere groepenLees meer


Schooltijden

Onze schooltijden zijn als volgt: Groep 1-4 Groep 5-8 Maandag 08:30-12:00  08:30-12:00 13:15-15:15  13:15-15:15 Dinsdag 08:30-12:00  08:30-12:00 13:15-15:15  13:15-15:15 Woensdag 08:30-12:30  08:30-12:30 Donderdag 08:30-12:00 08:30-12:00Lees meer


Sponsoring

Sponsoring in relatie tot de school doet zich de laatste jaren steeds meer voor. Leerplein055 verbindt zich aan het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezetLees meer


Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: directeur, locatieleider, groepsleerkrachten, vakleerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel. Echter, naast de functie van groepsleerkracht is er nogLees meer


Taken van de Intern Begeleider

Kinderen kunnen op cognitief of sociaal gebied problemen hebben. Deze kunnen met elkaar samenhangen. Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit, kunnen deLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Nadat ouders/verzorgers zich hebben georiënteerd op een school voor hun kind vindt op de gewenste school een kennismakingsgesprek plaats. Daarna vullen ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier. MetLees meer


Vakanties en vrije dagen

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 27 augustus eerste schooldag iedereen weer welkom! Herfstvakantie 22 oktober t/m 26 oktober 2018 Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januariLees meer