De groepen

Dit schooljaar hebben we de volgende indeling van groepen en leerkrachten: Groepsindeling schooljaar 2023-2024 Groep 1/2 A Ellis Bollen (dinsdag t/m vrijdag) Ine Pennink (maandag)Lees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Foto’s en video’s van leerlingen, ouders en medewerkers zijn persoonsgegevens. Beelden mogen daarom niet zonder toestemming gedeeld of gepubliceerd worden. Het publiceren van foto’s ofLees meer


GMR

De GMR vervult een belangrijke taak. De GMR is voor alle school-overstijgende zaken de gesprekspartner van het college van bestuur van Leerplein055, de GMR-leden nemenLees meer


Intern begeleider

Op alle Leerplein055-basisscholen werken kwalitatief goede en goed opgeleide intern begeleiders (ib-er). De intern begeleiders zijn werkzaam op één of twee scholen. Het team vanLees meer


Mensen in de school

Leerkrachten Onze school heeft 14 medewerkers die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn. Door overheidsmaatregelen, maar ook doordat medewerkers parttime werken of doorLees meer


Ouders en school

Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten. Ook ouders/verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. We vinden het belangrijkLees meer


Pauzes

In de kleutergroepen bestaat de pauze uit het feit dat de kinderen de gelegenheid krijgen iets te eten en te drinken. Ook in de andere groepenLees meer


Schooltijden

Onze schooltijden zijn als volgt: Groep 1-4 Groep 5-8 Maandag 08:30-14:30  08:30-14:30 Dinsdag 08:30-14:30  08:30-14:30 Woensdag 08:30-12:30  08:30-12:30 Donderdag 08:30-14:30 08:30-14:30 Vrijdag 08:30-12:00 08:30-14:30 OmLees meer


Sponsoring

Om te bevorderen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan, hebben het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties en deLees meer


Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: directeur, groepsleerkrachten, vakleerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel. Echter, naast de functie van groepsleerkracht is er nog eenLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Op de basisscholen van de besturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep is sinds maart 2022 het aanmelden en toewijzen van de plaatsen aanLees meer


Vakanties en vrije dagen

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023 Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 5 januari 2024 Voorjaarsvakantie 19 t/m 23 februari 2024 GoedeLees meer