Verlof aanvragen

Wilt u verlof aanvragen voor uw zoon/dochter?
Via onderstaande link kunt u het verlofformulier downloaden.

Verlofformulier

 

I.       Richtlijnen voor het toekennen van vrijstelling i.v.m. gewichtige omstandigheden voor maximaal 10 schooldagen per schooljaar zijn:

a.          Verhuizing : 1 dag.
b.         Het bijwonen van het huwelijk van familie (t/m 3e graad) : 1 dag binnen de woonplaats, 2 dagen buiten de
woonplaats.
c.          Ernstige ziekte van familie (t/m 3e graad): duur in overleg met de directeur.
d.         Overlijden van familie:
                              1e graad – maximaal 4 dagen.
                              2e graad – maximaal 2 dagen.
                              3e graad – maximaal 1 dag.
e.         25, 40 en 50 jarig ambtsjubileum : 1dag.
f.          12½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum grootouders : 1 dag.
Huwelijksjubileum ouders 12½ jaar : 1 dag.
g.         Religieuze verplichtingen – 1 dag.
h.         Een andere naar het oordeel van de directeur belangrijke reden, maar geen vakantie.

II.        Richtlijnen voor het toekennen van vakantie voor maximaal 10 schooldagen.

a.         Vrijstelling wordt slechts toegestaan indien wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers het
slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te geven.
Hierbij moet een werkgeversverklaring aanwezig zijn waaruit blijkt dat geen verlof in de officiële schoolvakantie
mogelijk is. Een gezin heeft recht om één maal per jaar gezamenlijk op vakantie te gaan.
b.         Deze vrijstelling mag slechts eenmaal per schooljaar worden verleend, mag niet langer duren dan 10 schooldagen en
mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
c.         Het verzoek moet in principe 2 maanden van tevoren worden ingediend bij de directeur van de school.
d.         De directeur van de school toetst de aanvraag a.d.h.v. de leerplichtwet en neemt de beslissing.
e.         U kunt advies vragen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

III       De volgende situaties zijn GEEN gewichtige omstandigheden:

a.             Familiebezoek in het buitenland.
b.             Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
c.             Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
d.             Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan.
e.             Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers) drukte.
f.             Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directie is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er een proces-verbaal wordt opgemaakt.

Delen via