kunst en cultuur

Op de Bundel richten we ons op goed taal-, lees- en rekenonderwijs. Ook gaat een groot deel van onze aandacht uit naar de ontwikkeling van de andere cognitieve vakken. Omdat kinderen zich niet alleen met hun hoofd, maar ook met hart en handen moeten kunnen ontplooien, hebben we ook een programma culturele educatie ontwikkeld. Zo leren kinderen ook hun creatieve vaardigheden kennen en ontwikkelen.

Cultuureducatie

De Bundel heeft 1 ICCer (ICC=Interne Cultuur Coördinator); Ellis Bollen zal de ontwikkeling aansturen, begeleiden en in kaart brengen via het beleidsplan cultuureducatie. We hebben hiervoor de volgende vorm gevonden:

  • Iedere groep staat een keer per jaar op het toneel om een voorstelling te geven voor de andere kinderen en voor hun ouders (klas op de plank).
  • Groep 8 verzorgt een grote musical als afscheidsproject.
  • Jaarlijks vindt in alle groepen een gezamenlijk schilderproject plaats. We hebben een bewuste keuze gemaakt welke groep we laten kennismaken met welke schilder en kunststroming, passend bij de leeftijd en de ontwikkeling van de kinderen.
  • Jaarlijks laten wij de kinderen kennismaken met een andere kunstdiscipline via een schoolbreed project.
  • We werken samen met het Cultuurmenu van Markant.

Dit schooljaar werken we met de discipline ? Jaarlijks doen we mee aan de kinderboekenweek. We proberen om de kunstdiscipline van het jaar ook in de kinderboekenweek terug te laten komen. Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek “Gruwelijk eng”.

Wat hebben we de afgelopen jaren gedaan?

  • project muziek
  • project beeldend [resulterend in een Gaudi-bankje op het plein]
  • project dans
  • project literair
  • project audiovisueel

Delen via