Onze school

Sinds schooljaar 2020-2021 werken wij nog nauwer samen met kinderopvang Bloom als Integraal KindCentrum (IKC): opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar met dezelfde – en dus vertrouwde – visie, sfeer en aanpak!

Soepele overgang 

In het IKC werken alle medewerkers met dezelfde pedagogische uitgangspunten. Zo wordt de ‘kanjermethode’ die De Bundel net als veel andere scholen gebruikt voor sociale vaardigheden, doorgezet in de kinderopvang. Zo spreekt iedereen dezelfde ‘taal’. Ook werken basisschool en opvang met zogenaamde doorgaande leerlijnen, waarmee de overgang van peuters naar de kleutergroep zo soepel mogelijk verloopt. Als Integraal Kind Centrum hebben wij vanaf dit schooljaar een onderwijsassistent in dienst die ook als pedagogisch medewerker in de naschoolse opvang werkt. 

Versteviging samenwerking 

We verstevigen hiermee de samenwerking tussen de kinderopvang in ons gebouw en ons onderwijs. Iets dat de laatste jaren al steeds meer groeide”, legt Iris Hollander uit, directeur van De Bundel. “Ik zie veel voordelen en mogelijkheden!” ziet ook Annemieke Meijer, eigenaresse van BloomWij blijven een kleinschalig kinderdagverblijf. Dat is onze krachtJuist daarom kunnen we meer verdieping meegeven en makkelijk aanhaken bij thema’s en leerlijnen van het basisonderwijs.” 

De al bestaande samenwerking wordt met ingang van dit schooljaar uitgebreid met voor- en naschoolse opvang. Naast het kinderdagverblijf is de wens om op korte termijn ook met peuteropvang te starten. 

Midden in de wijk

Onze school ligt midden in de wijk Osseveld West. De Bundel is een compacte en overzichtelijke school midden in de wijk. Ons schoolgebouw heeft mooie lokalen, een centrale aula met podium, een gymzaal en een aparte kleutervleugel. Het schoolplein grenst aan een prachtig groot grasveld waar we volop gebruik van maken.

Na schooltijd vinden de kinderen elkaar weer in de wijk. Het schoolplein is dan een favoriete ontmoetingsplaats waar druk wordt gespeeld. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Dé voorwaarde is het bieden van een veilige omgeving. De basis hiervoor is in iedere groep hetzelfde:

  • we vertrouwen elkaar
  • we helpen elkaar
  • niemand speelt de baas
  • niemand doet zielig
  • niemand lacht uit.

Ons onderwijs

Taal, rekenen, spelling en (begrijpend) lezen staan centraal. De Bundel investeert veel in lesmethodes, scholing van leerkrachten en ICT. Zo zorgen we voor een rijke en uitdagende leeromgeving.

We bundelen de krachten van leerlingen, ouders en leerkrachten en vormen daarmee een sociale, gemoedelijke school. Onze bovenbouwleerlingen gaan veel met de jongste leerlingen om. Zo leest groep 8 voor bij de kleuters en helpen de kinderen elkaar bij schoolbrede activiteiten.

Daar waar nodig werken de kinderen ‘groepsdoorbrekend’: iemand die moeite heeft met bijvoorbeeld spelling en lezen haalt zijn instructies op in een jongere groep. Andersom verhuizen leerlingen op datzelfde tijdstip naar hogere klassen voor extra uitdaging. Dat geeft een leuke dynamiek in de school.

Naast het leren van de basisvakken, besteden we aandacht aan wetenschap en techniek en dagen wij onze leerlingen ook graag uit om zich op creatief en sportief gebied te uiten. Bijvoorbeeld in de vorm van een kunstproject, talentmiddagen, sportactiviteiten en schoolschaken.

Kennismaken?

Voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek op IKC De Bundel kunt u contact opnemen met directeur Iris Hollander. Op schooldagen via telefoonnummer 055 – 366 16 44 of klik op de link voor het aanvragen van een kennismakingsgesprek.

Delen via