Onze school

Onze school ligt midden in de wijk Osseveld West. De Bundel is een compacte en overzichtelijke school midden in de wijk. Ons schoolgebouw heeft mooie lokalen, een centrale aula met podium, een gymzaal en een aparte kleutervleugel. Het schoolplein grenst aan een prachtig groot grasveld waar we volop gebruik van maken.

Samenwerken
We bundelen de krachten van leerlingen, ouders en leerkrachten en vormen daarmee een sociale, gemoedelijke school. Onze bovenbouwleerlingen gaan veel met de jongste leerlingen om. Zo leest groep 8 voor bij de kleuters en helpen de kinderen elkaar bij schoolbrede activiteiten.

Groepsdoorbrekend
Daar waar nodig werken de kinderen ‘groepsdoorbrekend’: iemand die moeite heeft met bijvoorbeeld spelling en lezen haalt zijn instructies op in een jongere groep. Andersom verhuizen leerlingen op datzelfde tijdstip naar hogere klassen voor extra uitdaging. Dat geeft een leuke dynamiek in de school.

Veilig naar school
Na schooltijd vinden de kinderen elkaar weer in de wijk. Het schoolplein is dan een favoriete ontmoetingsplaats waar druk wordt gespeeld. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Dé voorwaarde is het bieden van een veilige omgeving. De basis hiervoor is in iedere groep hetzelfde:

  • we vertrouwen elkaar
  • we helpen elkaar
  • niemand speelt de baas
  • niemand doet zielig
  • niemand lacht uit

Dit zijn de basisprincipes van de Kanjertraining. De Bundel is sinds 2013 een officiële Kanjerschool!

Werken in drie niveaus
Wij stemmen ons onderwijs af op de mogelijkheden van de kinderen. De resultaten van de kinderen vormen hierbij het uitgangspunt. Aan de hand van deze resultaten delen we de kinderen in in drie niveaus. Ieder kind krijgt evenveel begeleiding, passend bij zijn of haar mogelijkheden. We hebben de ontwikkeling van elk kind goed in beeld. Hier zijn wij goed in en trots op!

Basisvakken
Taal, rekenen, spelling en (begrijpend) lezen staan centraal. De Bundel investeert veel in lesmethodes, scholing van leerkrachten en ICT. Zo zorgen we voor een rijke en uitdagende leeromgeving.

Creatief en sportief
Naast het leren van de basisvakken, besteden we aandacht aan wetenschap en techniek en dagen wij onze leerlingen ook graag uit om zich op creatief en sportief gebied te uiten. Bijvoorbeeld in de vorm van een kunstproject, talentmiddagen, sportactiviteiten en schoolschaken.

 

Delen via