Vakanties en vrije dagen

Vakantie en vrije dagen 2017-2018
Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Krokusvakantie 26 februari t/m 2 maart 2018
Goede vrijdag/Pasen 30 maart t/m 2 april 2018
Tulpvakantie 27 april t/m 13 mei 2018 (inclusief Koningsdag en Hemelvaart)
Pinkstermaandag 21 mei 2018
Zomervakantie 16 juli t/m 24 augustus 2018

Studiedagen
Vrijdag 23 februari 2018
Maandag 2 juli 2018
Nog nader te bepalen: 4 middagen

Margedagen groep 1/2
Het aantal margedagen (vrije vrijdagen) voor groep 1/2 hebben we dit jaar beperkt tot 4. Deze staan in de eerste 4 weken van het schooljaar gepland op:

Vrijdagochtend 25 augustus 2017
Vrijdagochtend 1 september 2017
Vrijdagochtend 8 september 2017
Vrijdagochtend 15 september 2017

Landelijk vakantieoverzicht
Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.