Buitenschoolse opvang (BSO)

BSO Bloom is gevestigd in onze school. De leidsters van BSO Bloom vangen kinderen na een inspannende dag op school op en zorgen voor een omgevingLees meer


Tussenschoolse opvang (TSO)

Op De Bundel is er de mogelijkheid dat de kinderen in de middagpauze op school blijven. Het overblijven wordt gecoördineerd door Kinderopvang Bloom en uitgevoerdLees meer


Voorschoolse opvang (VSO)

Op De Bundel bestaat de mogelijkheid om uw kind voor schooltijd te laten opvangen door de zgn. Voorschoolse opvang. De school verzorgt deze opvang nietLees meer