Buitenschoolse opvang (BSO)

BSO De Bundel is gevestigd in onze school. De leidsters van BSO De Bundel vangen kinderen na een inspannende dag op school op en zorgen voorLees meer


Tussenschoolse opvang (TSO)

Op De Bundel is er de mogelijkheid dat de kinderen in de middagpauze op school blijven. Het overblijven wordt gecoördineerd door Kinderopvang Bloom en uitgevoerdLees meer


Voorschoolse opvang (VSO)

Op De Bundel bestaat de mogelijkheid om uw kind voor schooltijd te laten opvangen door de zgn. Voorschoolse opvang. De school verzorgt deze opvang nietLees meer