Buitenschoolse opvang (BSO)

BSO De Bundel is gevestigd in onze school. De BSO biedt kinderen een veilige, gezellige en uitdagende plek waar zij na een lange schooldag lekkerLees meer


Tussenschoolse opvang (TSO)

In onze school kunnen kinderen tussen de middag overblijven. Dat heet tussenschoolse opvang. De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door ouders. Zij zorgen ervoor dat hetLees meer


Voorschoolse opvang (VSO)

Op De Bundel bestaat de mogelijkheid om uw kind voor schooltijd te laten opvangen door de zgn. Voorschoolse opvang. De school verzorgt deze opvang nietLees meer