Voorschoolse opvang (VSO)

Op De Bundel bestaat de mogelijkheid om uw kind voor schooltijd te laten opvangen door de zgn. voorschoolse opvang. De school verzorgt deze opvang niet zelf maar maakt gebruik van de diensten van Kinderopvang Bloom. Deze opvangvorm is niet gratis.