Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: directeur, groepsleerkrachten, vakleerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel.

Echter, naast de functie van groepsleerkracht is er nog een groot aantal taken te vervullen. Via het taakbeleidsplan wordt jaarlijks bekeken hoe de verdeling van werkzaamheden zal zijn, echter wij hechten aan een stabiel patroon, zeker op het gebied van Interne Begeleiding en ICT, waarvoor de betreffende mensen al de nodige cursussen hebben gevolgd en zich nog voortdurend laten scholen en bijscholen.

Functies en taken binnen het team 

Waarnemend directeur, Iris Hollander
Iris Hollander is aanwezig op dinsdag t/m vrijdag.
Onze school is onderdeel van Leerplein055, Stichting voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn. Binnen de beleidskaders van Leerplein055 is de schooldirecteur verantwoordelijk voor de algemene organisatie en de onderwijskundige inhoud van de school.

Bij afwezigheid van de directeur wordt deze taak overgenomen door Inge van Straten.

Opleider in de school, Iris Hollander
Iris Hollander begeleidt de studenten binnen onze school.

Interne Begeleiding (IB), Peggy Corbeek
Peggy Corbeek is de Intern Begeleider van De Bundel en coördinator voor Groep 9 (hoogbegaafdengroep Leerplein055) Zij is aanwezig op donderdag en in de oneven weken op donderdag en vrijdag.

ICT, Michelle Rorije
Michelle Rorije is naast groepsleerkracht van groep 3/4 de ICT-er van de school.

Taal-/leesspecialist, Inge van Straten 
Inge van Straten is naast groepsleerkracht van groep 7/8 taal-/leesspecialist op onze school.

Vakleerkracht gym, Jochem Goddaer
Jochem Goddaer zal op vrijdag aan de groepen 3 t/m 8 het bewegingsonderwijs verzorgen. Hij is beweegcoach bij Accres. De gymlessen voor deze groepen zijn in de gymzaal aan de Tormentilstraat.

Conciërge, Willem Pijpers
Willem Pijpers zal ook dit jaar deze taak weer op zich nemen, wij zijn hier erg blij mee. Hij is aanwezig op maandag en vrijdag.