Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: directeur, groepsleerkrachten, vakleerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel.

Echter, naast de functie van groepsleerkracht is er nog een groot aantal taken te vervullen. Via het taakbeleidsplan wordt jaarlijks bekeken hoe de verdeling van werkzaamheden zal zijn, echter wij hechten aan een stabiel patroon, zeker op het gebied van Interne Begeleiding en ICT, waarvoor de betreffende mensen al de nodige cursussen hebben gevolgd en zich nog voortdurend laten scholen en bijscholen.

Functies en taken binnen het team 

Directeur, Iris Hollander
Iris Hollander is aanwezig op maandag t/m donderdag.
Onze school is onderdeel van Leerplein055, Stichting voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn. Binnen de beleidskaders van Leerplein055 is de schooldirecteur verantwoordelijk voor de algemene organisatie en de onderwijskundige inhoud van de school.

Bij afwezigheid van de directeur wordt deze taak overgenomen door Michelle Rorije.

Interne Begeleiding (IB), Marije Huijsmans
Marije Huijsmans is de Intern Begeleider van De Bundel en coördinator voor Groep 9 (hoogbegaafdengroep Leerplein055) Zij is aanwezig op wisselende dagen in de week.

Taal-/leesspecialisten, Ine Pennink en Marinde van de Giessen
Ine Pennink is naast groepsleerkracht van groep 1/2A en 1/2B taal-/leesspecialist op onze school.

Rekenspecialist, Floor Meijering 
Floor Meijering is naast groepsleerkracht van groep 1/2B rekenspecialist op onze school.

Meer- en hoogbegaafdheid, Marinde van de Giessen
Marinde van de Giessen is naast groepsleerkracht van groep 7/8 coördinator meer- en hoogbegaafdheid op onze school.

Kanjercoördinator, Vera van Otterloo
Vera van Otterloo is naast groepsleerkracht van groep 4 de Kanjercoördinator van onze school.

ICT, Michelle Rorije
Michelle Rorije is naast groepsleerkracht van groep 3 de ICT-er van de school.

Opleider in de school, Marije Huijsmans
Marije Huijsmans begeleidt de studenten binnen onze school.

Vakleerkracht gym, Bart Gerritsen
Bart Gerritsen zal op woensdag aan de groepen 3 t/m 8 het bewegingsonderwijs verzorgen. Hij is beweegcoach bij Accres. De gymlessen voor deze groepen zijn in de gymzaal aan de Tormentilstraat.

Conciërge, Willem Pijpers
Willem Pijpers zal ook dit jaar deze taak weer op zich nemen, wij zijn hier erg blij mee. Hij is aanwezig op maandagochtend, dinsdagochtend en vrijdagochtend.