Mensen in de school

Leerkrachten
Onze school heeft 14 medewerkers die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn.
Door overheidsmaatregelen, maar ook doordat medewerkers parttime werken of door de inzet van studenten, is het zo dat de meeste kinderen te maken hebben met twee leerkrachten.

Mocht een leerkracht ziek worden proberen we de vervanging te regelen met, voor de kinderen, bekende/eigen leerkrachten. Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het programma al klaar. Per groep wordt namelijk een klassenmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven welke lesstof al is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is. Het lesprogramma ondervindt op die manier zo min mogelijk onderbrekingen.
Buiten bovengenoemde leerkrachten en onderwijsondersteuners hebben wij ook een vakleerkracht gymnastiek die voor de groepen 3 t/m 8 wordt ingezet.


Studenten
De Bundel is als opleidingsschool verbonden aan Pabo Saxion te Deventer. Dat betekent dat wij Pabo studenten de mogelijkheid bieden om ervaring op te doen op de werkplek, het zogenaamde “werkplekleren”.

Wij zijn van mening dat studenten de kans moeten krijgen om ervaring op te doen in de onderwijspraktijk. In principe kunnen deze studenten worden ingezet in alle groepen. Tijdens hun stage worden zij begeleid door de leerkrachten / mentoren van de groepen waar ze stage lopen. Als opleidingsschool is er op onze school ook een opleider aanwezig die de studenten en de leerkrachten begeleidt en de contacten met de Pabo onderhoudt. Stages kunnen enorm variëren in intensiteit: van enkele dagen meekijken tot zelfstandig een groep begeleiden. Hierbij wordt uiteraard altijd gekeken naar de groep. Is deze geschikt, zijn er niet teveel mensen binnen een groep, enz.

Incidenteel bieden wij ook studenten van het ROC een stageplek.


Overige mensen in de school
Drie ochtenden in de week is er een vrijwillige conciërge aanwezig. Regelmatig worden er gastlessen gegeven, die worden verzorgd door medewerkers van bijvoorbeeld het Rode Kruis of bureau HALT.