Groep 7/8 – Technodiscovery New Park

donderdag 20 januari 2022

Groep 7/8 – Technodiscovery New Park
In de maand januari is groep 7/8 bezig met een project over constructies.
Dit is een project georganiseerd door Technodiscovery New Park. De eerste 3
lessen worden op school gegeven en de laatste les is op het Zwitsalterrein.
Inmiddels hebben we er 2 lessen opzitten.
De eerste les hebben de kinderen geleerd wat een constructie is, welke kenmerken je hebt en wat de functie van een constructie is.
We zijn bezig geweest met boog en driehoekconstructies en de soorten verbindingen die ze gebruiken. (Materiaal, vorm en voorwerpverbinding.)
Als opdracht moesten de kinderen in tweetallen zelf een constructie natekenen en de verbindingen erbij schrijven.
De tweede les zijn we vooral bezig geweest met materialen van constructies, wat zijn de voordelen en nadelen van bepaalde materialen.
We hebben het ook gehad over 12 soorten profielen die worden gebruikt. Als opdracht hebben de kinderen zelf een brug gemaakt van tafel tot tafel
met papier en tape. Een aantal prachtige voorbeelden zijn als foto bijgevoegd.
De derde les staat vooral in het teken van de les op het Zwitsalterrein. De kinderen gaan ontwerpen maken voor een constructie die over het water kan.
Drie ontwerpen nemen we mee naar het Zwitsalterrein om na te maken.
De foto’s van het uiteindelijke resultaat volgen nog.

Delen via