Rekenlab

maandag 14 januari 2019

Groep 3/4 doet mee aan de vroegstart van Pluspunt 4. In de methode zit iets nieuws ingebouwd. Dit heet het rekenlab. Het Rekenlab is voor alle kinderen bedoeld. In groepjes werken de kinderen aan realistische rekenopgaven waarbij ze 21e-eeuwse vaardigheden inzetten, te weten: probleemoplossend handelen, creatief denken en handelen, kritisch redeneren, ICT-vaardigheden, samenwerkend leren, communiceren, creatief gebruik van digitale middelen, zelfregulering, sociale en culturele vaardigheden. Vorige week hebben de kinderen aan de doelen van het rekenlab gewerkt. Het rekenlab kent vier rekenlessen die gekoppeld zijn aan èèn onderwerp. Deze keer ging het rekenlab over patronen maken. De volgende doelen hingen aan deze lessen: Ik kan omschrijven wat een motief en wat een patroon is. Ik ontdek dat een patroon bestaat uit een herhaald motief. Ik ontdek de manieren waarop je een patroon kunt maken met een motief. Ik kan het motief aanwijzen in een patroon. Ik kan vertellen hoe dit motief is gebruikt in het patroon. De kinderen hebben opdrachten gedaan die aan deze doelen gekoppeld zijn. In de laatste les kwamen alle doelen bij elkaar. Ze moesten eerst een motief bedenken (groep 3 mocht stempels gebruiken) en daarna maakten zij daar een patroon van. De opdrachten zijn in de foto’s te zien!

Delen via