Staal thema: ‘klein’.

dinsdag 8 november 2022

We zijn taal met het nieuwe thema ‘klein’ begonnen! We zijn gestart met een woordweb maken met woorden waar we als klas aan denken binnen het thema ‘klein’. Hierna hebben we de themafilm bekeken en zijn we aan de slag gagaan met de nieuwe themawoorden. De kinderen hebben hierna een bijpassende tekenopdracht gekregen waar ze tijdens handvaardigheid druk mee bezig zijn geweest. Tijdens de tweede les hebben de kinderen kennis gemaakt met verkleinwoorden en hebben ze deze verkleinwoorden opgezocht in de tekst.

Ook hebben we met de taalles gewerkt aan het leren omschrijven van dieren aan de hand van kenmerken. De kinderen hebben eerst in tweetallen elkaar omschrijvingen gegeven en hierna hebben we dit klassikaal geoefend met elkaar. De kinderen hebben goed gebruik gemaakt van specifieke kenmerken van de verschillende insecten en hebben goed naar elkaars omschrijving geluisterd!

We kijken uit naar wat we de komende lessen nog meer gaan leren!

Delen via