Hoofdluis

Binnen de school is een groep ouders actief als hoofdluiswerkgroep (vanuit het team is er een contactpersoon). Deze werkgroep controleert na iedere vakantie alle leerlingen van de school op hoofdluis en voert indien nodig twee weken later een extra controle uit voor de groep waarin hoofdluis is geconstateerd. Als ouder heeft u zelf ook de verantwoordelijkheid om uw kind regelmatig te controleren. De hoofdluiswerkgroep is een extra controle. Als u zelf hoofdluis constateert vragen we u contact op te nemen met de leerkracht van uw kind zodat maatregelen getroffen kunnen worden.

Als er binnen een groep een vermoeden bestaat dat er hoofdluis aanwezig is, krijgen de ouders van het betreffende kind tips over hoe hoofdluis te behandelen. Ook de ouders van de overige kinderen worden op de hoogte gebracht dat er hoofdluis aanwezig is in de klas van hun kind. Hen wordt gevraagd hun kind extra te controleren en maatregelen te treffen om verspreiding tegen te gaan. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de hoofdluiswerkgroep.