Uitstroomcijfers

Uitstroomcijfers
In de afgelopen schooljaren zijn de leerlingen als volgt uitgestroomd: