Externe vertrouwenspersonen

De school: een veilige plek voor ieder kind. Althans zo moet het zijn. Bij de vertrouwenspersoon van de school, kunt u terecht wanneer u het idee heeft dat uw kind slachtoffer is van dubbelzinnigheden of handtastelijkheden door wie dan ook. De vertrouwenspersoon helpt u verder, bijvoorbeeld door het probleem van uw kind bespreekbaar te maken of u en uw kind verder te verwijzen.

Extern vertrouwenspersoon

Leerplein055 heeft een extern vertrouwenspersoon aangesteld voor al haar scholen. Dit is mevrouw Yvonne Kamsma, werkzaam bij De IJsselgroep.

Mevrouw Yvonne Kamsma
Telefoon 06 1400 1672
yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl

p/a IJsselgroep Apeldoorn
Postbus 10257
7301 GG  Apeldoorn
Centraal telefoonnummer vertrouwenspersonen 088 093 1888

Mevrouw Kamsma is niet aangesteld voor onderwerpen aangaande seksuele intimidatie.

Extern vertrouwenspersoon seksuele intimidatie

De GGD werkt met een onafhankelijke vertrouwenspersoon, mevrouw Yvonne Bos. Zij is sociaal verpleegkundige bij GGD Noord- en Oost-Gelderland. Bij haar kunt u terecht met alle vragen en problemen rond seksuele intimidatie. Ook als u niet eerst naar de contactpersoon op school bent geweest. Deze vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor iedereen binnen Leerplein055 die zich op school seksueel geïntimideerd voelt (leerling, leerkracht en medewerkers). Zij is er ook voor ouders die zich zorgen maken of vragen hebben.

Contactgegevens:
Yvonne Bos, sociaal verpleegkundige bij GGD Noord- en Oost-Gelderland

Telefoon 088 – 443 30 00
Email: y.bos@ggdnog.nl