Korte introductie van de school

De school
De school ligt midden in de wijk Osseveld West. De Bundel is een gezellige school waar iedereen elkaar kent. Na schooltijd vinden de kinderen elkaar weer in de wijk. Het schoolplein is dan een favoriete ontmoetingsplaats waar druk wordt gespeeld.

De Bundel haalt het beste uit kinderen. Wij zorgen ervoor dat uw kind maximaal presteert. Dat kan alleen als de kinderen met plezier naar school gaan. De belangrijkste voorwaarde is het bieden van een veilige omgeving.
De basis hiervoor is in iedere groep hetzelfde:

  • we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar
  • niemand speelt de baas
  • niemand doet zielig
  • niemand lacht uit

Dit zijn de basisprincipes van de Kanjertraining. De Bundel is sinds 2013 een officiële Kanjerschool!

Drie niveaus

Wij stemmen ons onderwijs af op de mogelijkheden van de kinderen. De resultaten van de kinderen vormen hierbij het uitgangspunt. Aan de hand van deze resultaten en observaties in de klas bekijken wij wat de onderwijsbehoeften van de kinderen is. Ieder kind krijgt evenveel begeleiding, passend bij zijn of haar mogelijkheden. We hebben de ontwikkeling van elk kind goed in beeld. Hier zijn wij goed in en trots op!

Taal, rekenen, spelling en (begrijpend) lezen staan centraal. De Bundel investeert veel in lesmethodes, scholing van leerkrachten en ICT. Zo zorgen we voor een rijke en uitdagende leeromgeving.

Naast het leren van de basisvakken dagen wij onze leerlingen ook graag uit om zich op creatief en sportief gebied te uiten. Bijvoorbeeld in de vorm van een kunstproject, talentmiddagen, sportactiviteiten en schoolschaken.