Computers en digitale schoolborden

Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan. Wij vinden computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaags onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wij voldoende middelen hebben om de kinderen zo optimaal mogelijk met computers te laten werken.

Tablets
De groepen 4 t/m 8 werken in de klas met tablets. De leerlingen krijgen op een gewone manier instructie over de lesstof en maken vervolgens de verwerking op hun eigen tablet die zij in bruikleen hebben. Dit doen zij met de vakken rekenen en taal. Ook hebben zij op de tablet extra oefenstof voor woordenschat en het automatiseren van rekenen.

Computers
De groepen 1 t/m 4 hebben de beschikking over een aantal vaste groepsgebonden computers. De groepen 5 t/m 8 hebben één groepsgebonden computer. In de centrale hal van de school hebben wij een computerplein ingericht. Hier maken de groepen 5 t/m 8 dagelijks gebruik van. Alle computers zijn verbonden met een netwerk en geven stuk voor stuk toegang tot internet.

Digitale schoolborden, touchscreen
In de lokalen van groep 3 t/m 8 hangt een digitaal schoolbord (Active Board). Met dit bord kunnen alle computerfuncties worden uitgevoerd. Er kan ook op worden geschreven, op internet mee worden gewerkt, maar ook schooltelevisie worden gekeken. Ook prettig voor de leerkracht: efficiënt en snel! Een bijkomend voordeel is dat krijtstof tot het verleden behoort. Groep 1 en 2 beschikken tot slot over een touchscreen.