Rapporten

De school vindt het belangrijk dat u op de hoogte wordt gehouden over de ontwikkeling van uw kind. In een viertal mondelinge/ schriftelijke rapportage momenten doet de groepsleerkracht verslag van de vorderingen op leerstofgebied en op sociaal-emotioneel gebied. Verder kunt u door middel van het ouderportaal van ParnasSys op de hoogte blijven van de ontwikkeling van uw kind.

Het rapportagemodel ziet er als volgt uit:

oktoberopen spreekuur voor de groepen 1 t/m 8
november VO adviesgesprekken voor groep 8
februarirapport voor de groepen 2 t/m 8
februari/maartna de Krokusvakantie 10 minutengesprekken voor de groepen 1 t/m 7
juni10 minutengesprekken voor de groepen 1 t/m 7
julirapport voor de groepen 1 t/m 8

Heeft u tussentijds vragen of maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind, neem dan gerust contact op met de groepsleerkracht.