De dagelijkse praktijk – met welke methodes werken wij?

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen van de kerndoelen (ministerie van onderwijs) het basisdoel is. Op onze school gebruiken we hiervoor de volgende methoden:

Voorbereidend leren Onderbouwd groepen 1 en 2
Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen Kim groep 3
Technisch lezen Estafette lezen versie 3 groepen 4 t/m 8
Begrijpend en studerend lezen Estafette / Nieuwsbegrip XL vanaf groep 4
Taal Staal groepen 4 t/m 8
Spelling Staal groepen 3 t/m 8
Rekenen en Wiskunde Pluspunt versie 4 groepen 3 t/m 8
Schrijven Pennensteken groep 3 t/m 6
Schrijven Handschrift groepen 7 en 8
Engels Join in groepen 1 t/m 8
Geschiedenis Bij de tijd groepen 5 t/m 8
Aardrijkskunde Meander groepen 5 t/m 8
Natuur en techniek Naut groepen 5 t/m 8
Studievaardigheden Blits groepen 5 t/m 8
Verkeer Claxon groepen 1 t/m 3
Verkeer Jeugdverkeerskranten en verkeersprojecten groepen 4 t/m 8
Sociaal Emotionele Ontwikkeling Kanjertraining groepen 1 t/m 8
Lichamelijke ontwikkeling Bewegen samen regelen groepen 3 t/m 8