De dagelijkse praktijk – met welke methodes werken wij?

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen van de kerndoelen (ministerie van onderwijs) het basisdoel is. Op onze school gebruiken we hiervoor de volgende methoden:

Voorbereidend leren Onderbouwd groepen 1 en 2
Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen Kim groep 3
Technisch lezen Estafette lezen versie 3 groepen 4 t/m 8
Begrijpend en studerend lezen Estafette / Methodiek Close Reading vanaf groep 4
Taal Staal groepen 4 t/m 8
Spelling Staal groepen 3 t/m 8
Rekenen en Wiskunde Pluspunt versie 4 groepen 3 t/m 8
Schrijven Pennensteken groep 3 t/m 8
Studievaardigheden Blits groepen 5 t/m 8
Engels Join in groepen 1 t/m 8
Geschiedenis Bij de tijd groepen 5 t/m 8
Aardrijkskunde Meander groepen 5 t/m 8
Natuur en techniek Naut groepen 5 t/m 8
Sociaal Emotionele Ontwikkeling Kanjertraining groepen 1 t/m 8
Verkeer Claxon groepen 1 t/m 3
Verkeer Jeugdverkeerskranten en verkeersprojecten groepen 4 t/m 8
Lichamelijke ontwikkeling Bewegen samen regelen groepen 3 t/m 8