De activiteitencommissie (AC)

De activiteitencommissie (AC) bestaat uit ouders die zich inspannen om op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan de organisatie van allerlei activiteiten binnen de school. Zo verzorgen zij allerlei feesten (Pasen, Kerstmis, Sinterklaas, Zomerfeest, jaarlijkse disco, afscheidsavond van groep 8), het voorleesontbijt in groep 1/2, een sport- en spelmiddag, ondersteunen bij het werven van fondsen, enz., enz.

Voor de organisatie van al die verschillende activiteiten is de hulp van veel ouders/verzorgers onmisbaar. U kunt zich hiervoor altijd melden bij het schoolteam of bij een AC-lid.

Vrijwillige ouderbijdrage
Om deze extra activiteiten te kunnen betalen wordt van u een zogenoemde vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Het liefst wordt dat geïnd via de bank.