Stagiaires in onze school

De Bundel is als opleidingsschool verbonden aan Pabo Saxion te Deventer. Dat betekent dat wij Pabo studenten de mogelijkheid bieden om ervaring op te doen op de werkplek, het zogenaamde “werkplekleren”.

Wij zijn van mening dat studenten de kans moeten krijgen om ervaring op te doen in de onderwijspraktijk. In principe kunnen deze studenten worden ingezet in alle groepen. Tijdens hun stage worden zij begeleidt door de leerkrachten/mentoren van de groepen waar ze stage lopen. Als opleidingsschool is er op onze school ook een Opleider aanwezig die de studenten en de leerkrachten begeleidt en de contacten met de Pabo onderhoudt. Stages kunnen enorm variëren in intensiteit: van enkele dagen meekijken tot zelfstandig een groep begeleiden. Hierbij wordt uiteraard altijd gekeken naar de groep. Is deze geschikt, zijn er niet teveel mensen binnen een groep, enz.