Ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis. De extra activiteiten die op school door de Ouderraad en/of leerkrachten worden georganiseerd, kosten echter wel geld.
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waar we als school verschillende extra activiteiten van kunnen bekostigen.

De MR heeft de ouderbijdrage voor dit schooljaar vastgesteld.

Voor dit jaar (2017-2018) bedraagt de ouderbijdrage:

Voor de groepen 1 t/m 7:       € 45,00 per kind.
Deze bijdrage is inclusief het schoolreisje en het groepsuitje.
Voor groep 8:                          € 27,00 per kind.
Deze bijdrage is exclusief de kosten voor het schoolkamp, deze kosten worden apart betaald.

De ouderbijdrage betaalt u voor de extra activiteiten van uw kind
Het gaat om leuke activiteiten naast het normale lesprogramma. Een belangrijk onderdeel
voor een leuke schooltijd! Die extraatjes kosten natuurlijk geld. Die zonder uw bijdrage niet
kunnen bestaan!

Vossenjacht:
Een leuke startactiviteit met het gezin in de wijk.
Halloweendisco:
Ook dit jaar organiseren wij weer een disco voor alle groepen. Dit jaar in het thema van Halloween
Sinterklaasfeest :
de kosten voor sinterklaas bestaan uit:
– een kadootje van Sinterklaas voor de kinderen in de onderbouw
(groep 1 t/m 4);
– een bezoek aan de voorstelling van ASK in Orpheus voor de
bovenbouw;
– een bezoek van de goedheiligman met zijn pieten;
Kerstfeest :
de hele school wordt met kerst in kerstsfeer gebracht. Zo krijgt uw
kind niet alleen thuis, maar ook op school de kerstsfeer mee;
Paasfeest :
een gezellig paasfeest à la De Bundel;
Voorleesontbijt :
de groepen 1 en 2 hebben ieder jaar een voorleesontbijt;
Afscheid groep 8 :
ieder jaar organiseert de school een afscheidsfeest voor groep 8. De
catering wordt verzorgd door de activiteitencommissie;
Schoolreisjes :
de ouderbijdrage voor de groepen 1 t/m 7 is inclusief het
schoolreisje dat plaats zal vinden in juni 2018. Hierover krijgt u later bericht;
Groepsuitje :
voor iedere groep organiseren we in de loop van het schooljaar een
uitje. Het geld voor het uitje van vorig jaar niet is verbruikt. Er is dus
extra budget voor het uitje dit jaar.

 

Wilt u vóór 1 december betalen?
De betaling van de ouderbijdrage moet plaatsvinden op het rekeningnummer van Stichting
Ouderraad De Bundel: NL63 RABO 01481.33.053. Graag onder vermelding van de naam en
groep van uw kind(eren).

Betaalt u niet, dan kan uw kind niet mee!
De ouderbijdrage is vrijwillig. Maar niet vrijblijvend. Want als u niet betaalt, dan betaalt een
andere ouder dus voor uw kind. Dit willen we niet. Dus betaalt u niet? Dan kan uw kind niet
mee op schoolreisje of andere uitjes met de groep. Uw kind volgt dan een regulier
lesprogramma op school.

Heeft u het geld niet?
Stichting Leergeld kan u helpen. Kijkt u op www.leergeld.nl. Vaak is een mail al genoeg. En
zo kan uw kind gewoon meedoen!
De MR vindt het belangrijk dat alle kinderen meedoen. Daarom doet de MR de Bundel
jaarlijks een vrijwillige gift aan stichting Leergeld.

Heeft u nog vragen?
Met deze brief heeft de MR u inzicht gegeven in de vaststelling en besteding van de
ouderbijdrage. Heeft u toch nog vragen? U kunt altijd één van de MR-leden aanspreken of uw
vraag mailen naar mrdebundel@gmail.com. Vragen worden altijd vertrouwelijk behandeld.
Wij streven weer naar 100% betaling! De MR rekent op uw medewerking!

Namens de MR.