Ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis. De extra activiteiten die op school door de Ouderraad en/of leerkrachten worden georganiseerd, kosten echter wel geld.
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waar we als school verschillende extra activiteiten van kunnen bekostigen.

De MR heeft de ouderbijdrage voor dit schooljaar vastgesteld

Voor dit jaar bedraagt de ouderbijdrage:

Voor de groepen 1 t/m 7:       € 47,00 per kind.
Deze bijdrage is inclusief het schoolreisje.
Voor Groep 8:                         € 30,00 per kind.
Deze bijdrage is exclusief de kosten voor het schoolkamp, deze kosten betaalt u apart.

Wij streven weer naar 100% betaling! De MR rekent op uw medewerking!

 

De ouderbijdrage betaalt u voor de extra activiteiten van uw kind
Het gaat om leuke activiteiten naast het normale lesprogramma. Een belangrijk onderdeel voor een leuke schooltijd! Deze extraatjes kunnen zonder uw bijdrage niet bestaan!

Sinterklaasfeest          :    de kosten voor sinterklaas bestaan uit:

  • een cadeautje van Sinterklaas voor de kinderen in de onderbouw (groep 1 t/m 4);
  • een bezoek aan de voorstelling van ASK in Orpheus voor de bovenbouw;
  • een bezoek van de goedheiligman met zijn pieten;

Kerstfeest                   :    de hele school wordt met kerst in kerstsfeer gebracht. Zo krijgt uw kind niet alleen thuis, maar ook op school de kerstsfeer mee;
Voorleesontbijt           :    de groepen 1 en 2 hebben ieder jaar een voorleesontbijt;
Paasfeest                     :    een gezellig paasactiviteit; eiertik wedstrijd, spelletjes.
Afscheid groep 8        :    ieder jaar organiseert de school een afscheidsfeest voor groep 8. De catering wordt verzorgd door de activiteitencommissie;
Schoolreisjes               :    de ouderbijdrage voor de groepen 1 t/m 7 zijn inclusief het schoolreisje dat plaatsvindt in juni 2022. Hierover krijgt u later bericht;
Er zijn ook verschillende activiteiten die niet uit de ouderbijdrage worden betaald maar uit het schoolbudget of vanuit de sponsorloop. Zoals de vossenjacht, de disco, de bedankavond.

Wilt u vóór 1 oktober betalen?
Maak de ouderbijdrage voor 1 oktober over op het rekeningnummer van Stichting Ouderraad De Bundel: NL63 RABO 01481.33.053. Vermeld daarbij de naam en groep van uw kind(eren).

Vrijwillig maar niet vrijblijvend
De ouderbijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Want als u niet betaalt, dan betaalt een andere ouder dus voor uw kind. Dit willen we niet. Dankzij uw bijdrage kunnen wij zo veel activiteiten organiseren. Kunt u niet betalen neem dan contact op met de directie.

Heeft u het geld niet? Stichting Leergeld helpt u!
De MR vindt het belangrijk dat alle kinderen meedoen.
Kunt u echt niet bijdragen dan helpt de stichting Leergeld. Kijk op www.leergeld.nl.
Hier vindt u alle informatie. Heeft u hulp nodig neem dan contact op met de directie.
Ook Leerplein055 vindt het belangrijk dat alle kinderen meedoen. Daarom doet de stichting Leerplein055 jaarlijks een vrijwillige gift aan stichting Leergeld.

Heeft u nog vragen?
Met deze brief geeft de MR inzicht in de vaststelling en besteding van de ouderbijdrage. Heeft u toch nog vragen? U kunt altijd één van de MR-leden aanspreken of uw vraag mailen naar mrbundel@leerplein055.nl. Vragen worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Namens de MR.